Vyhledávání


Kontakt


ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
Dolní Lukavice 56
334 44

telefon MŠ: 739024068
telefon ZŠ: 739024080
jídelna: 371121704

E-mail: skolka@zsamslukavice.cz

Zaměstnanci MŠ

Učitelky:

1.třída  "Hvězdičky"
- Bc. Petra Hadačová
- Bc. Zdeňka Bláhová

2.třída "Sluníčka"
- Irena Režňáková
- Bc. Olga Aulíková

Asistent pedagoga
- Michaela Sedláčková

Školnice:
- Eva Budková

Ved.ŠJ:
- Libuše Toflová

Kuchařky:
- Stanislava Mráčková
- Bohuslava Majerová

 

Obecná charakteristika školy

 Mateřská škola Dolní Lukavice je od 1.1.2003 součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okres Plzeň –jih, příspěvková organizace.

Objekt MŠ je umístěn ve středu obce v klidném prostředí nedaleko zámku a zámeckého parku. Dvoutřídní mateřská škola má kapacitu 56 dětí. 

Budova MŠ je jednopodlažní.  Ve školkové části budovy jsou umístěny 2 třídy, obě třídy jsou věkově smíšené. V přízemí a v 1. patře je umístěny třídy, ložnice, umývárny a toalety, šatny dětí, šatny učitelek, kuchyňky a úklidová komory. Školková část budovy je propojena chodbou s kuchyní MŠ a ZŠ, sklady a jídelnou, která slouží pro strávníky ze základní školy. V roce 2013 proběhla v budově výměna oken, zateplení budovy s novou fasádou.

Na budovu školy bezprostředně navazuje školní zahrada, na které byly započaty práce pro její obnovu. V létě 2014 byl dorovnán terén, nově oseta plocha trávou a během září byly  osazeny první nové hrací prvky, které budou postupně doplňovány.  Kromě zahrady využíváme možnosti pobytu v zámeckém parku, na nedalekém fotbalovém hřišti a také obecní dětské hřiště.
 Za sérii postupných rekonstrukcí a oprav v budově mateřské školy moc děkujeme zřizovateli - OÚ Dolní Lukavice, v čele s panem starostou V.Opálkem.

Mateřská škola Dolní Lukavice je spádová, děti dojíždějí z okolních obcí - Horní Lukavice, Lišice, Krasavce, Snopoušovy.

 

Historie předškolního vzdělávání v Dolní Lukavici zde

 

Identifikační údaje o MŠ         

Název:  Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, p.o.
Adresa: ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, Dolní Lukavice 56, 334 44
Adresa MŠ: Dolní Lukavice 199, 334 44
Zřizovatel školy:

Obec  Dolní Lukavice, Dolní Lukavice 134, 33444

www.dolni-lukavice.cz

Ředitelka: Mgr. Lenka Hajšmanová,DiS
Ved. učitelka MŠ: Bc. Petra Hadačová
Telefon: ZŠ 739 024 080
            MŠ 739 024 068 
IČO: 750 056 89
E-mail MŠ:  skolka@zsamslukavice.cz
E-mail ZŠ: reditelka@zsamslukavice.cz
Internetové stránky: www.msdolnilukavice.webnode.cz 
Kapacita: 56 dětí 
Provozní doba 6.15 - 16.00
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

 

 Školní vzdělávací program

ŠVP - "Spojíme barvičky do duhové cestičky" je k nahlédnutí v MŠ


Všechna práva vyhrazena