Vyhledávání


Kontakt


ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
Dolní Lukavice 56
334 44

telefon MŠ: 739024068
telefon ZŠ: 739024080
jídelna: 371121704

E-mail: skolka@zsamslukavice.cz

 Jídelna

Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Dolní Lukavice. Nachází se v objektu mateřské školy, má samostatný vchod v zadní části budovy. Dětem z MŠ je strava dodávána na jednotlivé třídy, jídelna u kuchyně slouží dětem ze ZŠ.

 

Zaměstnanci školní jídelny:
Libuše Toflová - ved. školní kuchyně
Stanislava Mráčková - hl. kuchařka
Bohuslava Majerová - kuchařka

Telefon do ŠJ: 371121704
E-mail:  jidelna@zsamslukavice.cz

Provozní doba: 6.15 - 14.45 hod.

Vydávání obědů v jídelně: 12.00 - 13.00 hod.
Vydávání obědů do jídlonosičů (vchod u ved.jídelny): 11.00-11.15  viz odhlašování obědů

Odhlašování obědů:
Děti z MŠ i  ZŠ - odhlášení a přihlášení oběda je možno do 14.00 hod. předchozího prac. dne u vedoucí ŠJ (kontakty výše). Nárok na odebrání oběda do jídlonosiče je pouze v první den neplánované nepřítomnosti dítěte, v době od 11.00 hod. do 11.15 hod. (podrobnosti viz Řád školní jídelny - v MŠ nástěnka u schodiště)

Cena stravného:

MŠ - přesnídávka     8,-Kč
        oběd               22,-Kč
        svačina           8,-Kč

ZŠ -  6-10let            27,-Kč
        11-15let          29,-Kč

Úhrada stravného:
Zřízením inkasa.
Stravné se hradí zpětně, tj. např. odebraná strava v září je vyúčtována v říjnu, atd.

Stravovací komise:
Od září 2013 byla zřízena stravovací komise, která se schází cca 4x ročně (dle potřeby). V případě Vašich dotazů, připomínek ke stravování se můžete obrátit na kteréhokoliv člena komise.

Zástupci MŠ - Bc. Petra Hadačová, Bc. Zdeňka Bláhová
Zástupce ŠJ - Libuše Toflová
Zástupci ZŠ - Mgr. Hana Skálová, Gabriela Šíchová
Zástupci rodičů - Martina Žofáková, Lenka Zedníková

    

Aktuální jídelníčky jsou k dispozici (vyvěšené) v MŠ, ŠJ a ZŠ v tištěné podobě,
nebo na webových stránkách ZŠ: zde


Všechna práva vyhrazena